Projecten

Verander NU!

 

VeranderNU! is een project gestimuleerd door de gemeente Aa en Hunze. Van maart tot en met november worden mensen met overgewicht, obesitas en/of diabetes begeleid naar een actievere en gezondere leefstijl. De begeleiding richt zicht op de zogenaamde BRAVO thema’s waarbij BRAVO staat voor: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en ontspanning.

Er is gedurende de hele periode wekelijks een bijeenkomst waarbij de nadruk wordt gelegd op beweging. Er wordt dus één keer per week onder begeleiding gesport, daarnaast wordt er verwacht dat u zelf nog twee maal per week gaat sporten. Het bewegen is laagdrempelig en er is veel ruimte voor sociale contacten en gezelligheid. Het beweegaanbod varieert en kan bestaan uit wandelen, dribbelen, rustig hardlopen soms gecombineerd met krachtonderdelen. Daarnaast wordt er, zoals eerder al genoemd, veel aandacht besteed aan goede voeding, roken en alcohol gebruik. De trainingen vinden zoveel mogelijk plaats op ieders eigen niveau.

VeranderNU! is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en belooft, met natuurlijk een goede inzet van uzelf, veel succes! Bij aanvang van het project wordt er een nul-meting gedaan. Dit doen we om het beginpunt van u in beeld te krijgen en om te kijken of er risicofactoren aanwezig zijn (hoge bloeddruk, hart en vaatziekten, hoog cholesterol, enz.) Deze meting wordt halverwege en aan het einde van het project herhaald.

U krijgt verder maandelijks een nieuwsbrief boordevol weetjes over gezonde voeding, ontspanning, beweegtips, enzovoort. Ook aan succesverhalen wordt de nodige aandacht besteed.

Nog even de belangrijkste zaken op een rijtje:

 • Begeleidingsperiode van eind maart tot oktober
 • Laagdrempelig
 • Begeleidingsfrequentie: 1 x per week (daarnaast 2 zelfstandige trainingen
 • Driemaal een healthcheck
 • Beweging op ieders persoonlijke niveau (voor zover mogelijk)
 • Voorlichting over de BRAVO thema’s
 • Wekelijkse nieuwsbrief over diverse onderwerpen.
 • Eigen bijdrage van 25 euro

Dit is uw kans om uw levensstijl blijvend te veranderen. Zet nu die eerste belangrijke stap en geef u op! Opgave kan via info@runningtherapiedrenthe.eu of via ons algemene aanmeldingsformulier.

Evaluatie

Het eerste project is nu ten einde.

Resultaten:

 1. 16 van de 18 deelnemers hebben het gehele project volbracht.
 2. In totaal zijn zij 77,4 kg afgevallen.
 3. Bij het begin had 35% van de deelnemers een normale bloeddruk, bij de slotmeting had 61% een normale bloeddruk.
 4. De groep met een veel te hoge bloeddruk was gedaald van 47% naar 17%
 5. Bij aanvang van het project deed 50% niet aan sport. Halver wege deed iedereen 2 of meer keren een bewegingsactiviteit.

Vervolg in de gemeente Borger / Odoorn

In april 2013 is in de gemeente Borger/Odoorn eveneens een project gestart. Ook daar zijn we gestart met 18 deelnemers, waarvan er de eerste maand 2 afvielen om uiteenlopende redenen.

Resultaten:

1. In totaliteit is deze groep 96,4 kg afgevallen.

2. Bij aanvang had 19% van de deelnemers een normale bloeddruk. Bij de slotmeting had 68% een normale bloeddruk.

3. De groep met een veel te hoge bloeddruk was gedaald van 50% naar 19%

4. Bij de start deed 50% aan geen enkele vorm van sportieve beweging en aan het eind deed iedereen 2 keer over vaker een sportactiviteit.

5. Elf van de 16 deelnemers liepen in de voorlaatste week een 5 km hardlopend uit.

Ook dit project is nu ten einde. Er bestaat een kleine kans dat we in april 2014 een korte vervolgcursus gaan doen.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Jans Kuik (06-12721162) of vul het contactformulier elders op deze site in.